Pakiet Złoty Bayer

Strona główna / Pakiet Złoty Bayer

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

KURS INIEKCJI
Szkolenie jednodniowe

Hotel Campanile Lublin, ul. Lubomelska 14-16
Sala konferencyjna obok recepcji

   09:30 - Wykład wprowadzający
   10:30 - Wykład: "Kwalifikacja do iniekcji doszklistkowych w różnych postaciach wysiękowego AMD", "Technika podania iniekcji do ciała szklistego", "Przypadki kliniczne - trudności diagnostyczne i terapeutyczne"

Wykład poprowadzi dr n. med. Anna Matysik-Woźniak, Klinika Okulistyki Ogólnej UM w Lublinie
   12:00  -
Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem symulatora EYESI, fantomów oka ludzkiego i stanowisk z gałkami świńskimi.


CHIRURG
IA OKA
Szkolenie trzydniowe

Hotel Campanile Lublin, ul. Lubomelska 14-16
Sala konferencyjna obok recepcji

Dzień pierwszy
    9:30 - Wykład wprowadzający
Wykład "Wprowadzenie do Wet labów i Dry labów"
   10:30 - 12:00 - Wykład dotyczący podstaw witrektomii część I
Wykład "Podstawowe wskazania do witrektomii"
Wykład "Podstawowe etapy witrektomii"

Po zakończeniu wykładów część praktyczna w oparciu o symulatory.

Dzień drugi
    9:30 - Praktyczne ćwiczenia na symulatorze
    12:30 - Wykład dotyczący podstaw witrektomii część II

Po zakończeniu wykładu część praktyczna w oparciu o symulatory.

Dzień trzeci
    9:30 - Ćwiczenia praktyczne w oparciu o symulatory.

Szkolenie prowadzi:
Patronat:
Klinika Okulistyki Ogólnej
Kierownik:
prof. Robert Rejdak
Metodologia:
Zajęcia będą prowadzone w różnych formach m.in. w postaci sesji szkoleniowych, wykładów, praktycznych zajęć warsztatowych, dyskusji, pracy w zespołach.

Omawiana tematyka będzie utrwalana podczas ćwiczeń pozwalających wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzą.


Pakiety